Hejmpaĝo

Bonvenon  Kaj  bonan jaron 2018 !

“Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian…”
L. Zamenhof

LEGI

[A TRADUIRE] Tous nos adhérents reçoivent mensuellement un magazine PDF ou papier.

Lire nos anciens journaux

Kiuj ni estas

ESPERANTO ekzistas en Bordozo de la komenco de la 20a jarcento per la kreado , la 27an de februaro 1902, de la ESPERANTISTA GRUPO DE BORDOZO.

La nomo de la grupo plurfoje ŝanĝiĝis :

la 15an de septembro 1964 : BORDOZA LABORISTA ESPERANTO GRUPO

la 19an de marto 1974 : GIRONDIA GRUPO DE LABORISTAJ ESPERANTISTOJ.

ĝis la nuna : ESPERANTO GIRONDE , la 20an de majo 1987.

Nia celo :

  • Informi pri Esperanto per starigo de budoj, de radioelsendoj …
  • instrui Esperanton per senpagaj kursoj en pluraj komunumoj de la departemento,
  • praktiki Esperanton dank’al renkontoj kun eksterlandanoj, organizado de prelegoj, partopreno en kongresoj, invito de artistoj por publikaj koncertoj : Kajto, JoMo, la Kompanoj, Moriza …

E-Kulturo

Konferenco en CREON

 Vendredon 27an de aprilo 2018 je la 20:00 Salon Citoyenne – Urbodono de CREON La vesperon animos Morine Stride, Pedagogino, formistino, Psikoterapiistino kaj esperanstistino. Komence Morine prezentos kuntekston, kiu favoris Louis Zalenhof elpensi lingvon kiun li volis internacia kaj ŝi klarigos vin pri lia intenco. Poste, ŝi pritraktos la spsikologiajn kaj kulturagn aspecktoj de tiu …

Lingvojfesto, la 15-a de marto en la Universitato de Bordozo Montaigne

  Suno akompanis la lingvofeston en la Universitato de Bordozo Montaigne, kiu okazis la 15-an de marto. Multnombraj studentoj vizitis nian budon : ne nur scivolemaj, sed kelkaj el ili vere interesataj. Eble venontjare ili komencos lerni esperanton en tiu-ĉi universitato, kun la profesoro Elvezio Canonica, kiu ĝin intruas (mardon de la 17h3 ĝis la 19h00, …

Kontakto

Sendu vian mesaĝon al

Ni plej rapide respondos al vi !