Konferenco en CREON

 Vendredon 27an de aprilo 2018 je la 20:00
Salon Citoyenne – Urbodono de CREON

La vesperon animos Morine Stride, Pedagogino, formistino, Psikoterapiistino kaj esperanstistino.

Komence Morine prezentos kuntekston, kiu favoris Louis Zalenhof elpensi lingvon kiun li volis internacia kaj ŝi klarigos vin pri lia intenco.

Poste, ŝi pritraktos la spsikologiajn kaj kulturagn aspecktoj de tiu inventita lingvo, same kiel la identican problemon de ĉiu fronte al ĝi.

Finfine, Morine ektraktos la lingvistikan principon de Esperanto en ĝia auto, kaj ĝiaj lingvajn avantaĝojn.

Sekvos momento por respondi al via dmandoj.

Ni invitas vin veni kun familianoj, infanoj, amikoj,

Ĝis Baldaù