La Universala Kongreso de Esperanto 2019

La 104-a UK

La Universala Kongreso de Esperanto okazos en Lahti, Finnlando de la 20a ĝis la 27a de julio 2019.

La temo de la konferenco estas Vivanta Naturo, floranta kulturo.

Pli da informoj ĉe la retejo de UEA: https://uea.org/kongresoj

Konferenco en CREON

 Vendredon 27an de aprilo 2018 je la 20:00
Salon Citoyenne – Urbodono de CREON

La vesperon animos Morine Stride, Pedagogino, formistino, Psikoterapiistino kaj esperanstistino.

Komence Morine prezentos kuntekston, kiu favoris Louis Zalenhof elpensi lingvon kiun li volis internacia kaj ŝi klarigos vin pri lia intenco.

Poste, ŝi pritraktos la spsikologiajn kaj kulturagn aspecktoj de tiu inventita lingvo, same kiel la identican problemon de ĉiu fronte al ĝi.

Finfine, Morine ektraktos la lingvistikan principon de Esperanto en ĝia auto, kaj ĝiaj lingvajn avantaĝojn.

Sekvos momento por respondi al via dmandoj.

Ni invitas vin veni kun familianoj, infanoj, amikoj,

Ĝis Baldaù

Lingvojfesto, la 15-a de marto en la Universitato de Bordozo Montaigne

 

Suno akompanis la lingvofeston en la Universitato de Bordozo Montaigne, kiu okazis la 15-an de marto. Multnombraj studentoj vizitis nian budon : ne nur scivolemaj, sed kelkaj el ili vere interesataj.

Eble venontjare ili komencos lerni esperanton en tiu-ĉi universitato, kun la profesoro Elvezio Canonica, kiu ĝin intruas (mardon de la 17h3 ĝis la 19h00, salono A 209).

Ankaŭ eblas trovi kaj pruntepreni librojn en kaj pri esperanto en aparta breto de la lingvobiblioteko de la universitato.

 

2a komuniko

Sekve al la unua komuniko: Jen bildo, kiu fluigis jam multe da inko, se eblas tion pludiri en jarcento, kiam la diskutoj surekrane aperas… Ĉu do sango nepre fluos dum nia renkonto? Certe jes! almenaŭ en la vejnoj de la partoprenontoj. Ni esperas, ke tiam ĝi eĉ bolos! Rimarku, ke neniu vokas al elverŝo de sango. Kompreneble provokema estis la Kolego verkinte la unuan invitkarton! Li celis reagojn. Multaj venis. Fakte, ĉu vi preferus kiel subtitolon « Trinku, jen Lia sango! Infere! Dantece! »

50jara jubileo de Esperanto-Gironde : Dua komuniko

La intersindikata tago: klerigadotempo por laboristoj

Dank’al agnosko de Marcelo Redulez kiel sindikatista e-instruanto far la Centre d’Etudes et de Formation Interprofessionnel (CEFI-Solidaires) laboristoj povos ĝui ĵaŭdon 03/05 kaj vendredon 04/05 du sindikatajn klerigotagojn (journées de formation syndicales). Liberaj tamen pagotaj tagoj krom normalaj feritagoj. Interesatoj frue sendu sian intencon partopreni kaj responde ricevos specialan invitilon transdonendan al iliaj dungantoj almenaŭ unu monaton antaŭ la evento, do antaŭ la 3a de aprilo 2018! Jen kiel finfine laboristoj estos pagataj de siaj estroj por praktiki esperanton. Ĉu iu jam tion spertis en Francio? Rakontu do.

Se vi scivolemas alklaku: https://www.solidaires.org/-Vos-droits-a-la-formation-

Ĉu interesas vin secesi-stilo? Ĉu vi malkovru ĝin? Bela ekzemplo estas la bordoza laborborso, kiu akceptos nin dum tuta tago, ĵaŭdon la 3an de majo. Ĝian viziton pasie gvidos Bernardo Sarlandie, fervora CGTano. En la tiea popola teatro La Kompanoj kantigos la publikon. Lukso. Ne maltrafu tiun memorindan eventon. Proksime staras la samstila Domo de la Studentinoj ornamita de grandaj maskeronoj. Vidinde.

La provizora programo konfirmas abundajn tre interesajn intervenojn de eminentaj universitatanoj, talentoplenaj artistoj, samkiel bonvolemaj lernantoj, senpretendaj kunĝuantoj kaj atenditaj spontanaj kunrolontoj. Ĉiutagaj koncertoj !Kantemuloj iĝu dum tiu speciala tempo membro de nia loka teatra kaj kanta trupo La Kompanoj. Kun KAJTO, FaMo kaj Morine Stride, kantaj kaj popoldanca atelieroj ebligos preparadon de festaj vesperoj.