1a komuniko

ESPERANTO-GIRONDE festemas.

Ni pretekstu jubileon por arigi esperantistojn kaj iliaj geamikoj. Nia loka grupo profunde enradikiĝas en la laborista movado. SATeca jam de ĝia kreiĝo sub la originala nomo « groupe ouvrier de Bordeaux », ĝiaj membroj ne ĉesos vivigi esperanton en progresemaj medioj cele al popola klerigo per malfermo de ĉies spiritoj dank’al riĉaj interŝangoj.

Duonjarcento ja ne sufiĉis : do ni kunfestu ne la finan venkon sed nian forton adaptiĝi al la evoluo de nia movado samkiel tiu de la tutmonda socio, sur kiu baziĝas hodiaŭ sur retoj. Ĝirondianoj organizis jam multajn kongresojn, animis nenombreblajn eventojn. Por majo 2018, ni proponas al SAT-Amikoj retrovi la kongresejon de la jaro 1966 en Cenon ! Tiam okdeko da partoprenintoj kunvenis. Venontjare, kiom ? Ĉu vi ?

Unua logo : Dank’al helpemo de la urbodomo de Cenon, kiu senpage disponigas la salonegon, kaj servemo de la interurba kuirejo, ni povas proponi etajn prezojn por la aliĝkotizo kaj la manĝojn. La pretigota aliĝilo disponeblos kiel eble plej frue.

Dua logo : Riĉega programo ! Prelegoj, debatoj, koncertoj, popoldancoj plus surprizoj… pli ol kutime! Pri la intervenontoj, temoj kaj detaloj vi hodiaŭ eksalivumu… ni rezervas tion por cetera informfolio kun la aliĝilo !

Do jam notu la datojn sur via persona kalendaro : de la 2a ĝis la 7a de majo 2018. Kompreneble estos bonvenaj ankaŭ tiuj, kiuj povos nur parte viziti nin ; ekzemple pro fifamaj laborpretekstoj!

Lasta freŝdata informo : klopodoj estas starigitaj por ebligi al laboristoj partopreni la 3an kaj 4an de majo en tiuokaza kleriga sindikata staĝo do tagoj pagataj de la oficejo (se oficisto) aŭ sindikato (se sindikatano). Detaloj sekvos…