Accueil

Bienvenue 

Ce site a pour but de faire connaitre notre activité autour de l’Espéranto en Gironde …

« Sur la base d’une langue neutre,
se comprenant les uns les autres,
les peuples  formeront ensemble
un grand cercle de famille… »​
L. Zamenhof

LEGI

Tous nos adhérents reçoivent le magazine au format PDF.

Lire notre dernier numéro :

Lire nos anciens journaux :          

Nr /DateSommaire

LEGO 172
LEGI 172
09/2023
Kunveno 11/06/2023
Forpasis Monique ASSAILLY
96A SAT-Kongreso 2023 en Greziljono
Apoteko en la malsanulejo Hôtel-Dieu de Baugé (49)
Ĉu vi konas «BLOBON» ?
Ĝardenado
Fascinaj lupoj 3/3.

LEGI171
LEGI 171
05/2023
– Kunveno 19/02/2023,
– Malpermesate al hundoj kaj italoj,
– Kroniko de ordinara rasismo en Svislando,
– La lupoj ŝanĝas la riverojn,
– Fascinaj lupoj 2/3.

LEGI170
LEGI 170
02/2023
– Kunveno 11/12/2022,
– Birdoj en mia ĝardeno,
– ĉu vi konas CHATGPT,
– Ukrainaj studentoj strikas,
– Kunveno 22/01/2023, 
Fascinaj lupoj 1/3
– Birdoj en mia ĝardeno,


LEGI 169
11/2022
– Kunveno 18/09/2022,  
Ĝ.A. oct 2022,
– Festo de Ukraina sendependeco en Bordozo,
– Laŭgarona kanalo (1839-1856).


LEGI 168
06/2022
– Kunveno 23/04/2022,
– Prelegoj pri paco en Ukraino, 
– Arkiveca aktiveco en Palmer,  
– Brasenso en Trelissac la 24an de majo 2022,  
La interasocia kongreso de Trelissac,
– ĉu la pireneajn glaĉerojn malaperos antaŭ la jaro 2050?,
– La arbara strigo,
– Irvojo al apetita libereco.co.
LEGI167
LEGI-167
04/2022
– Kunveno 30/01/2022,
– Kunveno 6/03/2022, 23/04/2022,
– Milito en Ukraino, 
Eposa rakonto pri la brasensa projekto,
– fascinado sur karpata monto, 
vojaĝo al pireneoj (V Hugo) 


LEGI-166
01/2022
Ĝ.A. nov 2021,
– Sukcesa Brasensa turneo, 
Eposa rakonto pri la brasensa projekto,
– Sacco kay Vanzetti,
– Alna reĝo (Goethe), 
Vojaĝo al pireneoj (V Hugo),     
Bordoza mumioj.

LEGI-165
10/2021
– La damnitoj de la Pariza komuno,
– Raporto pri trijara Brasensa projekto,
– Libro: Hector Hodler Une posture pacifiste,
– Mirinda 150-jara visterio,
– Legendo pri kolĉiko, 
Vojaĝo al pireneoj (V Hugo),    
Bordoza mumioj

LEGI-164
04/2021
– Kunveno 24/01/2021,
– Kunveno 28/02/2021,
– Pri Charles Brunet, Letero al Ch Brunet,
– Novjara koncerto en Venecio,
– Verdi la horo de la ambosoj,
– Villages d’enfance de SOS France,
– La 25a horo de C Virgil Gheorghiu,    
Bordoza mumioj .

LEGI-163
12/2020
– ĉu esperanto por ĉina filmo?,
– La inventinto de la vinetikedoj,
– La muelejoj de Col-des-Roches (ĵuraso),
– Totalismoj: rido la unua malamiko,
– La afero de la karikaturoj,
– Prezento de la projekto Brassens,
– Esperanto en Bordozo: Charles Brunet,
– El la floraro de Marcello: Cejano.

LEGI-162
09/2020
– Memoroj pri la deviga hejmrestado,
– Atakoj kontraŭ artistoj en Turkio,
– Komuniko de la sindikato solidaraj,
– Rilate ribelajn kontraŭagojn,
– sat-heredaĵo biblioteko de la muelejo,
– La rozo de Chenini,
– Kukurba flano,
– La eskapema kukumo

LEGI-161
04/2020
– Kunveno 9/02/2020,
– Centjariĝo de Germaine Gatard,
– Hazardo trafe agas,
– Deviga hejmrestado,
La printempo de l’poetoj,
– Kunveno 8/03/2020,
– Mesaĝo de trigo el Wuhan,
– La homaro ŝancelita kaj la socio kolapsigita far malgranda etaĵo
– Omaĝo al elstara artisto (Brel),
– La eskapema kukumo.

LEGI-160
01/2020
Ĝ.A. oct 2019,
– Kunveno 1/12/2019 (pri Norvegio),
– Zamenhof-tago,
– Prelego pri fundamentaj elementoj de Esperanto, Esperanto-Créon,
– Brassens en Esperanto,
– Kunveno 12/01/2020, 
– Kial la strigoj ululas,
– La eskapema kukumo.

LEGI-159
09/2019

– Kunveno 12/05/2019,
– Naskiĝfesto de Monique,
– Novaĵoj de la kaprinejo de la fontoj 47,
– Pierre Delaire 92a sat-kongreso en Barcelono,
– La fajro faj la leopardo,
La romano de Renardo.

LEGI-158
04/2019
– Kunveno 3/02/2019, Kunveno 21/03/2019, 
– Prelego pri la tradukoj de la monaĥino-ciganino de F. Garcia Lorca,
– La printempo de l’poetoj,
– Vinilkosmo sojle de fermo,
El la floraro de Marcelo: Grundohedero,
La romano de Renardo.

LEGI-157
01/2019
– Zamenhof-tago 2018,
– Kunveno 6/01/2019,
– Kongreso en Lisbono,
– Hispana kongreso de Esperanto,
– La Monaĥino-ciganino (F Garcia Lorca),
El la floraro de Marcelo: oficina borago,
La romano de Renardo.

LEGI-156
11/2018
– Kunveno 10/06/2018,
– Naturo sano: tropeolo,
– For la mortpuno,
Ĝ.A. oct 2018,
– La 103a UK en Lisbono,
– Sat-kongreso en Kragujevac,
– Donaco de Brian Moon al la kompanoj,
La romano de Renardo

LEGI-155
07/2018
Aparta funebra numero de Legi:
– Louisette Levreault,
– Laura Vieillefont

LEGI-154
06/2018
50jara festo Esperanto-Gironde

LEGI-153
02/2018
– Kunveno 19/11/2017,
– Kunveno 17/12/2017,
– Kunveno 20/01/2018,
– Naturo sano: cinamo,
– Migrantoj,
La romano de Renardo.

LEGI-152
1/2017

Ĝ.A. oct 2- 017,
– Projet pour les 50 ans,
– Kontraŭ nukleaj armiloj,
– Naruro sano: timiano,
– Arkivo de CGT 1927,
– Kanzono ŝtormvetero,
La romano de Renardo.

LEGI-151
06/2017
– Kunveno 2/04/2017, 
– Zamenhof-festo,
– Kunveno 21/05/2017, 
– Esperanto 79 Parthenay,
– Iun tagon kun niaj siriaj geamikoj,
– Naturo sano : Salvio,
– Malrapida elvekigo,
La romano de Renardo.

LEGI-150
03/2017

– Jubilea numero – 150a LEGI ,
– Omaĝe al Ŝelin’,
– Kunveno 8/01/2017, 
– Kunveno 12/02/2017,  
– La rozoj de Sadio,
– Giovanni Peterlongo,
– Naturo sano : Kurkumo,
– Pirenea esperantista koruso en Ariège,
La romano de Renardo.

LEGI-149
12/2016
Ĝ.A. nov 2016,
– Naturo sano: La efikoj de aloo vera,
La romano de Renardo,
– Korvo kaj vulpo.

LEGI-148
10/2016
– Eŭropa festivalo de Chatillon sur Indre,
– 20-jara jubileo de Montendre Esperanto grupo,
– Espéranto Vendée fête ses 20 ans,
– 101-a UK en Nitro.
La romano de Renardo.

LEGI-147
04/2016
– Marta staĝo apud Limoĝo,
– Kunveno 20/03/2016,
– Prelego de Saeed Ahmad,
La romano de Renardo.

LEGI-146
02/2016
– Centjariĝo de Pedro Sevilla,
Ĝ.A. nov 2015
– La labor-borso de Bordozo,
– La feliĉo,
La romano de Renardo,
legi145
LEGI-145
11/2015
– Letero al la CGT (arkivo),
La romano de Renardo,
legi144
LEGI-144
10/2015
– Speciala numero : La kompanoj en la Lilla UK

LEGI-143
06/2015
– Kunveno 15/02/2015, 
– Nova KD : Morine Stride kaj Isabelle Diaz kantas la amon, 
– Kanzonstaĝoj kun la kompanoj,
– Franca Esperanto-instituto,
– Omaĝe al Bernardo Moynet, 
– La romano de Renardo.

LEGI-142
02/2015
– Kunveno 23/11/2014, 
– Zamenhof tago 14/12/2014 en Creon,
– Nia vizito ĉe « paradizo tuj »,
– Kunveno 12/01/2015, 
– La romano de Renardo.

LEGI-141
10/2014
– La kompanoj: Plian gigantan paŝon al Lillo, 
– Pilgrima taeko,
– Pri la grupo de Gujan-Mestras,
– Teatrajeto:  Novriĉulo kaj Herbomanĝanto sur aŭtoparkejo de ciovendejo.  
– Ĝ.A. sep 2014
– Romano de Renardo,
– Kanzonstaĝo en Artigues 11/10/2014, 
– Recenzo – Kiu semas venton… Maragan.

LEGI-140
06/2014
– Miguel Angel Gonzalez ĉe Esperanto Gironde, 
– Kanzono staĝo,
– La romano de Renardo
– La koko kay la vulpo.

LEGI-139
02/2014
– Zamenhof tago 15/12/2013, 
– La turisma gvidlibro, 
– Kunveno 12/01/2014, 
– La romano de Renardo
– Vivu Interkant’,  
– Recepto: Salmorulaĵo.

LEGI-138
11/2013
Ĝ.A. sep 2013,
– Turisma gvidlibro,
– Vizito al skulptisto,
– Kunveno 9/11/2013,
– La Kompanoj… engaĝita trupo, 
– Franca Esperanto-instituto  .

LEGI-137
11/2099
-Non disponible

LEGI-136
09/2013
– Morala raporto 2012-2013,
– Plouezec 08/2013

LEGI-135
07/2013
– Pri la duopa kongreso en Artigues, 
– « Esperanto »,  Ekstraktaĵo el mia dekdu paĝa kongresa tagĵurnalo  (Marcelo), 
– La 65-a IFEF-Kongreso,  
– 30/6/2013 en Gujan Mestras,  
– Por misridi,  
– Forumo de asocioj en Cenon,  
– Post nia spektaklo.    .

LEGI-134
04/2013
– TUT Pirenea Esperanto-koruso, 
– Heroo kontraŭ kancero: Jean-Alban Bergonie,  
– Metabief.

LEGI-133
01/2013
– Esperanta semajno en naturamika medio,   r
– Akonto de avo kiu ne ŝatis kukojn,  
– Heroo en la vivo kaj batalo,  
– Interkant interprertas « ĉirkaŭ karmena », 
– Observatorio de Bordozo, 
– La unua aventuro de Renardo.

LEGI-132
10/2012
– Ĝ.A. 30/9/2012 Cenon
– Hanojo : Nia dua UK,  
– Pri neordianara SAT-Kongreso en Jalto (Ukraino) raportas Marcelo kaj Klodin,  
– Kelkaj Liburnaj novajxoj,  
– Unua aventuro de Renardo .

LEGI-131
06/2012
– La burdigala foiro,  
– Rodica en Cenon,  
– Karmen sur reloj,  
– ŝanĝo de la estraro,  
– La romano de Renardo (sekvo kaj fino de la prologo).

LEGI-130
11/2099
-Non disponible

LEGI-129
11/2011
– Ĝ.A. 24/9/2011  Margueron,  
– Forumo de la asocioj en Cenon,  
– Opero Carmen kaj Interkant,  
– El Diktatoro (Karlo Ĉaplin’).

LEGI-128
07/2011
– Mia IREM kongreso en Sete, 
– Jacques Yvart kaj Famo koncertis en Cambes,  
– Kapriol en Galgono,  
– Maja kunveno en Libourne,  
– Ameriko insurgenta (Pablo Neruda)  .

LEGI-127
03/2011
– La ĝenerala kanto en la preleĝo St-Sylve,  
– Matuzet (daŭrigo) .

LEGI-126
01/2011
– Varma Zamenhof-tago en Montendre (dec 2020),  
– Kanto por la garburo,  
– Legado,  
– Renkonto kun santonanoj pri Esperanto,  
– Ankaŭ en Esperanto la kantoj de Brassens bele sonas!,  
– Johano la neavertinto,  
– Matuzet .

LEGI-125
11/2010
– Ĝ.A. sep 2010 en Hure,  
– 95a UK de Esperanto en Havano,  
– Ĉi-somere en pluezeko!,  
– Fajro en « bona espero ».

Qui sommes-nous

ESPERANTO GIRONDE existe à Bordeaux depuis le début du 20° siècle par la création, le 27 février 1902, du Groupe Espérantiste de Bordeaux.

Le nom du groupe a changé plusieurs fois :

  • Le 15/09/1964 : Groupe espérantiste ouvrier de Bordeaux,
  • Le 19/03/1974 : Groupe girondin des travailleurs espérantistes,

Jusqu’à son nom actuel : Espéranto-Gironde, le 20 mai 1987.

Notre but :

  • Informer sur l’Espéranto par la tenue de stands, émissions de radio …
  • Instruire l’Espéranto au moyen de cours gratuits dans plusieurs communes du département
  • Pratiquer l’espéranto grâce à des rencontres avec des étrangers, l’organisation de conférences, la participation dans des congrès, l’invitation d’artistes pour des concerts publics : Kajto, JoMo, La Kompanoj, Moriza …

Blog

Pour des cours d’espéranto sur Duolingo

Soutenez la pétition de TEJO pour que les cours d’espéranto ne soient pas supprimés https://www.change.org/p/for-the-duolingo-esperanto-courses-por-la-esperanto-kursoj Chers responsables de Duolingo, Inc. : Depuis des jours, des mois, voire des années, enregistrant des sons et créant des questions originales et captivantes devant un écran. Tel était l’effort des créateurs des cours pour apprendre l’espéranto à travers l’espagnol, …

Rencontre de deux Ukrainiens

Lundi prochain 16/01/23 Valentyna Gradzion et Volodimir Hordijenko, esperantistes de Kijiv (Ukraine) participeront à notre rencontre hebdomadaire à partir de 14h à la médiathèque Jacques Rivière, 2 avenue Vincent Auriol à Cenon. Valentyna qui était venue au printemps déjà avait présenté une conférence sur les beautés de l’Ukraine à la salle Simone Signoret. Volodimir est …

Contact

Adressez votre message à

Nous vous répondrons au plus vite !