KURSOJ

NIAJ KURSOJ

 

– En GUJAN-MESTRAS
Ĉiun ĵaŭdon de la 10a ĝis la 12a, kursoj por komencantojn en la locale ĉe la poŝtoficejo de la Hume, klerigad-salono, 43 avenuo du Maréchal de Lattre de Tassigny 33470 Gujan-Mestras. Bernard VIDAL
(06 95 02 85 00)

– En CREON
Ĉiun lundon 15a30 ĝis 16a45 – kursoj por komencantojn kaj 18a30 ĝis la 20a (plenkreskulj).
ĉe Morine STRIDE,
17 rue Voltaire.
Unufoj semajne en la kolegio.
(06 10 07 08 58)

– En GALGON
Ĉiun duan vendredon de la 17a ĝis la 19a, Joël LAJUS gvidas kurson
por komencantoj kaj progresantoj.
(05 57 69 26 96)

– En CENON
(Mediateko Jacques Rivière), ĉiun lundon inter la 14a kaj la 17a, Mar-
celo REDOULEZ animas tradukgrupon.
(05 56 21 38 64)

 

 

– En MONTENDRE
Ĉiun mardon de la 10a ĝis la 12a, Janine DUMOULIN gvidas
kurson por ĉiuj niveloj.
(05 46 49 07 46).
La kursoj estas portempe neokazantaj.

 

– En UNIVERSITATO BORDEAUX MONTAIGNE
En salono D-009, ĉiun mardon de
la 17a30 ĝis la 19a, kursojn gvidas Elvezio helpe de Jean-Seb.
(06 72 17 22 97)