LEGI

Nr /Date Enhavo (eltiraĵo)
LEGI-175
04/2024
Speciala numero : Printempo de l’ Poetoj
LEGI-174
03/2024
– ZAZA-tago 2023 en St-Genès-de-Lombaud
– KUNVENO la 21an de januaro 2024
– LA ESPERANTO MUZEO EN VIENO
– DU SIONISME À L’UNIVERSALISME : L.-L. ZAMENHOF
– PACO–OAZO en ISRAELO
– Loka kurso por GEME en St-Genès-de-Lombaud
– KUNVENO la 10an de marto 2024
– Ludo

LEGI-173
12/2023
– Kunveno la 23an de aprilo 2023
– Kunveno la 24an de septembro 2023
– Ekstra-ordinara asembleo la 25an de novembro 2023
– Ĝenerala ordinara asembleo la 25an de novembro 2023
– Kunsido de la asocia estraro la 25an de novembro 2023
– TORINO 2023: 108-a UK
– Vizito de la museo Reina Sofia en Madrido
– NI FUNEBRAS Mikaelo Lavergne
– La Nigra insulo
– SULO, la plej granda marbirdo en Eŭropo
– Oni neniam banas sin dufoje en la sama fluo!
LEGI 172
LEGI-172
09/2023
Kunveno 11/06/2023
Forpasis Monique ASSAILLY
96A SAT-Kongreso 2023 en Greziljono
Apoteko en la malsanulejo Hôtel-Dieu de Baugé (49)
Ĉu vi konas «BLOBON» ?
Ĝardenado
Fascinaj lupoj 3/3.
LEGI171
LEGI-171
05/2023
– Kunveno 19/02/2023,
– Malpermesate al hundoj kaj italoj,
– Kroniko de ordinara rasismo en Svislando,
– La lupoj ŝanĝas la riverojn,
– Fascinaj lupoj 2/3.
LEGI170
LEGI-170
02/2023
– Kunveno 11/12/2022,
– Birdoj en mia ĝardeno,
– ĉu vi konas CHATGPT,
– Ukrainaj studentoj strikas,
– Kunveno 22/01/2023,
Fascinaj lupoj 1/3
– Birdoj en mia ĝardeno,

LEGI-169
11/2022
– Kunveno 18/09/2022,
Ĝ.A. oct 2022,
– Festo de Ukraina sendependeco en Bordozo,
– Laŭgarona kanalo (1839-1856).

LEGI-168
06/2022
– Kunveno 23/04/2022,
– Prelegoj pri paco en Ukraino,
– Arkiveca aktiveco en Palmer,
– Brasenso en Trelissac la 24an de majo 2022,
La interasocia kongreso de Trelissac,
– ĉu la pireneajn glaĉerojn malaperos antaŭ la jaro 2050?,
– La arbara strigo,
– Irvojo al apetita libereco.co.
LEGI167
LEGI-167
04/2022
– Kunveno 30/01/2022,
– Kunveno 6/03/2022, 23/04/2022,
– Milito en Ukraino,
Eposa rakonto pri la brasensa projekto,
– fascinado sur karpata monto,
vojaĝo al pireneoj (V Hugo) 

LEGI-166
01/2022
Ĝ.A. nov 2021,
– Sukcesa Brasensa turneo,
Eposa rakonto pri la brasensa projekto,
– Sacco kay Vanzetti,
– Alna reĝo (Goethe),
Vojaĝo al pireneoj (V Hugo),
Bordoza mumioj.

LEGI-165
10/2021
– La damnitoj de la Pariza komuno,
– Raporto pri trijara Brasensa projekto,
– Libro: Hector Hodler Une posture pacifiste,
– Mirinda 150-jara visterio,
– Legendo pri kolĉiko,
Vojaĝo al pireneoj (V Hugo),
Bordoza mumioj

LEGI-164
04/2021
– Kunveno 24/01/2021,
– Kunveno 28/02/2021,
– Pri Charles Brunet, Letero al Ch Brunet,
– Novjara koncerto en Venecio,
– Verdi la horo de la ambosoj,
– Villages d’enfance de SOS France,
– La 25a horo de C Virgil Gheorghiu,
Bordoza mumioj .

LEGI-163
12/2020
– ĉu esperanto por ĉina filmo?,
– La inventinto de la vinetikedoj,
– La muelejoj de Col-des-Roches (ĵuraso),
– Totalismoj: rido la unua malamiko,
– La afero de la karikaturoj,
– Prezento de la projekto Brassens,
– Esperanto en Bordozo: Charles Brunet,
– El la floraro de Marcello: Cejano.

LEGI-162
09/2020
– Memoroj pri la deviga hejmrestado,
– Atakoj kontraŭ artistoj en Turkio,
– Komuniko de la sindikato solidaraj,
– Rilate ribelajn kontraŭagojn,
– sat-heredaĵo biblioteko de la muelejo,
– La rozo de Chenini,
– Kukurba flano,
– La eskapema kukumo

LEGI-161
04/2020
– Kunveno 9/02/2020,
– Centjariĝo de Germaine Gatard,
– Hazardo trafe agas,
– Deviga hejmrestado,
La printempo de l’poetoj,
– Kunveno 8/03/2020,
– Mesaĝo de trigo el Wuhan,
– La homaro ŝancelita kaj la socio kolapsigita far malgranda etaĵo
– Omaĝo al elstara artisto (Brel),
– La eskapema kukumo.

LEGI-160
01/2020
Ĝ.A. oct 2019,
– Kunveno 1/12/2019 (pri Norvegio),
– Zamenhof-tago,
– Prelego pri fundamentaj elementoj de Esperanto, Esperanto-Créon,
– Brassens en Esperanto,
– Kunveno 12/01/2020,
– Kial la strigoj ululas,
– La eskapema kukumo.

LEGI-159
09/2019
– Kunveno 12/05/2019,
– Naskiĝfesto de Monique,
– Novaĵoj de la kaprinejo de la fontoj 47,
– Pierre Delaire 92a sat-kongreso en Barcelono,
– La fajro faj la leopardo,
La romano de Renardo.

LEGI-158
04/2019
– Kunveno 3/02/2019, Kunveno 21/03/2019,
– Prelego pri la tradukoj de la monaĥino-ciganino de F. Garcia Lorca,
– La printempo de l’poetoj,
– Vinilkosmo sojle de fermo,
El la floraro de Marcelo: Grundohedero,
La romano de Renardo.

LEGI-157
01/2019
– Zamenhof-tago 2018,
– Kunveno 6/01/2019,
– Kongreso en Lisbono,
– Hispana kongreso de Esperanto,
– La Monaĥino-ciganino (F Garcia Lorca),
El la floraro de Marcelo: oficina borago,
La romano de Renardo.

LEGI-156
11/2018
– Kunveno 10/06/2018,
– Naturo sano: tropeolo,
– For la mortpuno,
Ĝ.A. oct 2018,
– La 103a UK en Lisbono,
– Sat-kongreso en Kragujevac,
– Donaco de Brian Moon al la kompanoj,
La romano de Renardo

LEGI-155
07/2018
Aparta funebra numero de Legi:
– Louisette Levreault,
– Laura Vieillefont

LEGI-154
06/2018
50jara festo Esperanto-Gironde

LEGI-153
02/2018
– Kunveno 19/11/2017,
– Kunveno 17/12/2017,
– Kunveno 20/01/2018,
– Naturo sano: cinamo,
– Migrantoj,
La romano de Renardo.

LEGI-152
1/2017
Ĝ.A. oct 2- 017,
– Projet pour les 50 ans,
– Kontraŭ nukleaj armiloj,
– Naruro sano: timiano,
– Arkivo de CGT 1927,
– Kanzono ŝtormvetero,
La romano de Renardo.

LEGI-151
06/2017
– Kunveno 2/04/2017,
– Zamenhof-festo,
– Kunveno 21/05/2017,
– Esperanto 79 Parthenay,
– Iun tagon kun niaj siriaj geamikoj,
– Naturo sano : Salvio,
– Malrapida elvekigo,
La romano de Renardo.

LEGI-150
03/2017
– Jubilea numero – 150a LEGI ,
– Omaĝe al Ŝelin’,
– Kunveno 8/01/2017,
– Kunveno 12/02/2017,
– La rozoj de Sadio,
– Giovanni Peterlongo,
– Naturo sano : Kurkumo,
– Pirenea esperantista koruso en Ariège,
La romano de Renardo.

LEGI-149
12/2016
Ĝ.A. nov 2016,
– Naturo sano: La efikoj de aloo vera,
La romano de Renardo,
– Korvo kaj vulpo.

LEGI-148
10/2016
– Eŭropa festivalo de Chatillon sur Indre,
– 20-jara jubileo de Montendre Esperanto grupo,
– Espéranto Vendée fête ses 20 ans,
– 101-a UK en Nitro.
La romano de Renardo.

LEGI-147
04/2016
– Marta staĝo apud Limoĝo,
– Kunveno 20/03/2016,
– Prelego de Saeed Ahmad,
La romano de Renardo.

LEGI-146
02/2016
– Centjariĝo de Pedro Sevilla,
Ĝ.A. nov 2015
– La labor-borso de Bordozo,
– La feliĉo,
La romano de Renardo,
legi145
LEGI-145
11/2015
– Letero al la CGT (arkivo),
La romano de Renardo,
legi144
LEGI-144
10/2015
– Speciala numero : La kompanoj en la Lilla UK

LEGI-143
06/2015
– Kunveno 15/02/2015,
– Nova KD : Morine Stride kaj Isabelle Diaz kantas la amon,
– Kanzonstaĝoj kun la kompanoj,
– Franca Esperanto-instituto,
– Omaĝe al Bernardo Moynet,
– La romano de Renardo.

LEGI-142
02/2015
– Kunveno 23/11/2014,
– Zamenhof tago 14/12/2014 en Creon,
– Nia vizito ĉe “paradizo tuj”,
– Kunveno 12/01/2015,
– La romano de Renardo.

LEGI-141
10/2014
– La kompanoj: Plian gigantan paŝon al Lillo,
– Pilgrima taeko,
– Pri la grupo de Gujan-Mestras,
– Teatrajeto:  Novriĉulo kaj Herbomanĝanto sur aŭtoparkejo de ciovendejo.
– Ĝ.A. sep 2014,
– Romano de Renardo,
– Kanzonstaĝo en Artigues 11/10/2014,
– Recenzo – Kiu semas venton… Maragan.

LEGI-140
06/2014
– Miguel Angel Gonzalez ĉe Esperanto Gironde,
– Kanzono staĝo,
– La romano de Renardo,
– La koko kay la vulpo.

LEGI-139
02/2014
– Zamenhof tago 15/12/2013,
– La turisma gvidlibro,
– Kunveno 12/01/2014,
– La romano de Renardo,
– Vivu Interkant’,
– Recepto: Salmorulaĵo.

LEGI-138
11/2013
Ĝ.A. sep 2013,
– Turisma gvidlibro,
– Vizito al skulptisto,
– Kunveno 9/11/2013,
– La Kompanoj… engaĝita trupo,
– Franca Esperanto-instituto  .

LEGI-137
11/2099
-Non disponible

LEGI-136
09/2013
– Morala raporto 2012-2013,
– Plouezec 08/2013

LEGI-135
07/2013
– Pri la duopa kongreso en Artigues,
– “Esperanto”,  Ekstraktaĵo el mia dekdu paĝa kongresa tagĵurnalo  (Marcelo),
– La 65-a IFEF-Kongreso,
– 30/6/2013 en Gujan Mestras,
– Por misridi,
– Forumo de asocioj en Cenon,
– Post nia spektaklo.    .

LEGI-134
04/2013
– TUT Pirenea Esperanto-koruso,
– Heroo kontraŭ kancero: Jean-Alban Bergonie,
– Metabief.

LEGI-133
01/2013
– Esperanta semajno en naturamika medio,   r
– Akonto de avo kiu ne ŝatis kukojn,
– Heroo en la vivo kaj batalo,
– Interkant interprertas “ĉirkaŭ karmena”,
– Observatorio de Bordozo,
– La unua aventuro de Renardo.

LEGI-132
10/2012
– Ĝ.A. 30/9/2012 Cenon,
– Hanojo : Nia dua UK,
– Pri neordianara SAT-Kongreso en Jalto (Ukraino) raportas Marcelo kaj Klodin,
– Kelkaj Liburnaj novajxoj,
– Unua aventuro de Renardo .

LEGI-131
06/2012
– La burdigala foiro,
– Rodica en Cenon,
– Karmen sur reloj,
– ŝanĝo de la estraro,
– La romano de Renardo (sekvo kaj fino de la prologo).

LEGI-130
11/2099
-Non disponible

LEGI-129
11/2011
– Ĝ.A. 24/9/2011  Margueron,
– Forumo de la asocioj en Cenon,
– Opero Carmen kaj Interkant,
– El Diktatoro (Karlo Ĉaplin’).

LEGI-128
07/2011
– Mia IREM kongreso en Sete,
– Jacques Yvart kaj Famo koncertis en Cambes,
– Kapriol en Galgono,
– Maja kunveno en Libourne,
– Ameriko insurgenta (Pablo Neruda)  .

LEGI-127
03/2011
– La ĝenerala kanto en la preleĝo St-Sylve,
– Matuzet (daŭrigo) .

LEGI-126
01/2011
– Varma Zamenhof-tago en Montendre (dec 2020),
– Kanto por la garburo,
– Legado,
– Renkonto kun santonanoj pri Esperanto,
– Ankaŭ en Esperanto la kantoj de Brassens bele sonas!,
– Johano la neavertinto,
– Matuzet .

LEGI-125
11/2010
– Ĝ.A. sep 2010 en Hure,
– 95a UK de Esperanto en Havano,
– Ĉi-somere en pluezeko!,
– Fajro en “bona espero”.